Toneelkring De Bloeiende Wijngaard

Billenkletsers uit Nijverseel

Historiek

Onder impuls van de betreurde E.H. Pevenage en met de volle inzet en veel enthousiasme van het toenmalig K.W.B.-bestuur van Nijverseel werd op 10 november 1957 onze toneelvereniging opgericht onder de naam “Volharden”.

 

Jozef De Ridder nam, van bij het begin, de regie in handen. Zijn enorme vakkennis was een verrijking voor het toneelleven te Nijverseel, tot zijn dood in 1971 een einde maakte aan onze samenwerking. Mogen wij langs deze weg nogmaals hulde brengen aan Jozef voor zijn grote toneelverdienste.

 

De eerste opvoeringen gingen door in de Sint Arnolduszaal gelegen aan de Steenweg op Aalst.  Aangezien gemengd toneel in die tijd uit den boze was, beperkte de groep zich enkel tot het opvoeren van stukken met uitsluitend mannelijke bezetting. Zou het eerste toneelstuk “Weg met de vrouwen” hiermee te maken hebben… .

 

Ook het toneelleven evolueerde en vanaf 1965 werd overgegaan naar gemengd toneel. De eerste vrouwelijke rollen werden vertolkt door Maria Bosman en Maria Aelbrecht in het passiespel “Kristus Verworpen” (maart ’65) en door Josepha Spinoy, Paula De Block en Paula De Vis in “Leontientje” (november ’65).

 

Een jaar later, in 1966, veranderde de toneelbond haar naam naar “De Bloeiende Wijngaard” met als toenmalig bestuur: Louis Ringoot, Jan De Vis, Jan De Brucker, Frans Aelbrecht en Louis De Backer. Tijdens deze periode werd er ook aangesloten bij het Koninklijk Nationaal Toneelverbond onder het nummer 191.

 

Met de bouw van de parochiezaal “Familieheem” (1967) werd afscheid genomen van de Sint Arnolduszaal. “De gekke dokter” was het eerste toneelstuk in het nieuwe Familieheem.

 

De toneelgroep beperkte zich niet alleen tot het opvoeren van diverse toneelstukken (een chronologische weergave van gespeelde stukken vindt u elders in deze brochure) maar maakte zich ook op andere gebieden verdienstelijk zoals: de jaarlijkse deelname aan de Sint Paulus-paardenprocessie, een verschijning in het Tv-programma “Beentje Buiten”, optredens voor bejaarden en zieken, deelname aan diverse culturele manifestaties, enz… .

 

Opvallend voor De Bloeiende Wijngaard zijn ook de mooie uitslagen die zij behaalden bij provinciale tornooien voor het amateurtoneel van de provincie Brabant.

 

Voor wie houdt van cijfertjes nog even dit: gedurende deze 50 jaar werden er 58 verschillende toneelstukken opgevoerd in 13 verschillende gemeenten of gehuchten en werden er tot op heden 259 opvoeringen ten tonele gebracht.

© 2019 Toneelkring De Bloeiende Wijngaard

Thema door Anders Norén